News

SUMMERSCHOOL

Advance your career prospects this summer with our prestigious NATO Summer School (in its 19th year), an intensive one-week course that brings together a select group of graduate students and young professionals seeking to deepen their expertise with regard to the current threat environment and available policy options. 

The course consists of fifteen lectures by Czech and foreign security experts, including senior policy practitioners and scholars (both civil and military). Additionally, participants take part in a week-long international crisis simulation based on ongoing or realistic geopolitical circumstances.  

Application Form

SUMMERSCHOOL

Q: What is the NATO Summer School?

A: The NATO Summer School is a prestigious one-week intensive course designed for graduate students and young professionals interested in advancing their understanding of national security, of the threat environment for NATO member states and the policy options available. It features lectures from Czech and foreign security experts and a week-long international crisis simulation.

Project Assistant-3

PSSI is looking for a Project Assistant for its Regional Security Program. The candidate should ideally have knowledge in the disinformation portfolio. Prior experience in research, analysis and policy-making is welcome. He/She should be able to work part-time (up to 20 hr./week) starting in the first half of April 2024 for a minimum of six months with the possibility of an extension and career growth. The position is located in Prague and is suitable for university students in M.A. and Ph.D. programs, or young professionals.

SUMMERSCHOOL

Mark your calendars as we can finally share the dates for NATO Summer School 2024, titled "NATO Under Authoritarian Assault." Join us between July 28 and August 3. More info coming soon! 

Snímek obrazovky 2024-02-26 v 15.35.45

PSSI’s Managing Director, Dr. Jana Robinson, appeared in the Spotlight video-program of the Czech online journal “Aktualne.cz” to discuss the recent news concerning Russia’s potential development of a nuclear space weapon and the related issues of escalation, deterrence, and crisis management. 
Click below to watch the full video in Czech. 

Snímek obrazovky 2024-02-06 v 19.38.06

Chairman Robinson joined Maria Bartiromo on Fox Business News to discuss PSSI’s groundbreaking report, Funding of the Iran-China Strategic Partnership via the U.S. Capital Markets

Snímek obrazovky 2024-01-31 v 7.54.59

PSSI's Economic and Financial Statecraft team has just published the results of an in-depth open-source intelligence investigation which uncovered a pipeline from American investment funds to publicly-listed Chinese companies, to Iranian interests. Our researchers identified 40 Chinese companies involved in projects of strategic benefit to the Iranian regime, with U.S.-based capital markets investment totalling over $6 billion. These findings made national news and have a direct bearing on pending legislation.

Disinformation on Telegram

In the evolving landscape of the Czech disinformation space, the organizational and financial dimensions of disinformation actors have emerged as critical yet underexplored facets. Traditional approaches to combating disinformation have predominantly focused on media monitoring and analysis, leaving a void in understanding how these actors operate, collaborate, and sustain their activities financially. This knowledge is pivotal in devising effective policies and civic outreach initiatives aimed at mitigating the adverse societal impacts of disinformation.

 

slovakia

Regional Security Program //Kristína Šefčíková, Prague Security Studies Institute/20 Dec 2023

Nejistá budoucnost slovenské strategické komunikace

Strategická komunikace na Slovensku dlouhodobě čelí výzvám jako je nízká důvěra veřejnosti, náchylnost Slováků ke konspiračnímu myšlení, ale také škodlivý vliv zahraničních aktérů, hlavně ze strany Ruska. Největší aktuální výzvou je však otázka její samotné existence. Po převzetí moci vládou Roberta Fica není jisté, co ze struktury strategické komunikace zůstane. V tomto bodě by mělo být prioritou zabránit rozpadu stávajících strategických komunikačních kapacit, které se dlouhá léta budovaly, nebo jejich podřízení politickým zájmům.

 

Shoda bez koordinace: Výzvy české strategické komunikace

Regional Security Program //Natália Tkáčová, Prague Security Studies Institute/14 Dec 2023

Shoda bez koordinace: Výzvy české strategické komunikace

V době rychlých změn hraje strategická komunikace státu zásadní roli, a v posledních letech také v důsledků sledu krizových událostí, ztráty důvěry ve stát a vlivu zahraničních aktérů. Zatímco pozitivní shoda o důležitosti strategické komunikace napříč spektrem zúčastněných stran existuje, právní a institucionální rámec zatím postrádá koordinaci, zdroje a národní koncepční dokument. Vláda, a to včetně civilní části státních služeb, prokázala v tomto směru značné úsilí, včetně zřizování oddělení strategické komunikace a různých informačních kampaní. I přesto přetrvávají problémy spojené s nedostatečnou integrací a spoléhání se spíše na reaktivní strategie bojující proti zranitelnosti vůči domácím i zahraničním vlivům. Vláda se s efektivní komunikací potýkala během různých krizí, a to zejména při událostech jako pandemie COVID-19, válka na Ukrajině a související energetická krize. Tyto případy nám ukázaly nedostatky ve vládní koordinaci a zdůraznily naléhavou potřebu soudržnější strategie. Přestože existují překážky, shoda, zapojení občanské společnosti a inovativní přístupy naznačují potenciál pro budoucí rozvoj strategické komunikace.