Programs

Security Scholars Program

PSSI was the first public policy group in the Czech Republic – and one of the first in the region – to launch an intensive educational initiative to train future generations of national security-minded experts in the Czech Republic and the region.

Space Security Program

Space infrastructure is essential for the proper functioning of European and U.S. societies, economies, and security architectures.

Economic & Financial Statecraft Program

In this era of unprecedented global interdependence, international economic and financial (E&F) relations have become an integral part of every nation’s foreign policy.

Regional Security Program

In addition to its core programmes, PSSI aims to identify and analyze relevant foreign policy and security-related issues that will increasingly affect and influence the transatlantic security policy community.
Subscribe to our newsletter

News

Snímek obrazovky 2024-02-26 v 15.35.45

PSSI’s Managing Director, Dr. Jana Robinson, appeared in the Spotlight video-program of the Czech online journal “Aktualne.cz” to discuss the recent news concerning Russia’s potential development of a nuclear space weapon and the related issues of escalation, deterrence, and crisis management. 
Click below to watch the full video in Czech. 

Snímek obrazovky 2024-02-06 v 19.38.06

Chairman Robinson joined Maria Bartiromo on Fox Business News to discuss PSSI’s groundbreaking report, Funding of the Iran-China Strategic Partnership via the U.S. Capital Markets

Snímek obrazovky 2024-01-31 v 7.54.59

PSSI's Economic and Financial Statecraft team has just published the results of an in-depth open-source intelligence investigation which uncovered a pipeline from American investment funds to publicly-listed Chinese companies, to Iranian interests. Our researchers identified 40 Chinese companies involved in projects of strategic benefit to the Iranian regime, with U.S.-based capital markets investment totalling over $6 billion. These findings made national news and have a direct bearing on pending legislation.

Disinformation on Telegram

In the evolving landscape of the Czech disinformation space, the organizational and financial dimensions of disinformation actors have emerged as critical yet underexplored facets. Traditional approaches to combating disinformation have predominantly focused on media monitoring and analysis, leaving a void in understanding how these actors operate, collaborate, and sustain their activities financially. This knowledge is pivotal in devising effective policies and civic outreach initiatives aimed at mitigating the adverse societal impacts of disinformation.

 

slovakia

Regional Security Program //Kristína Šefčíková, Prague Security Studies Institute/20 Dec 2023

Nejistá budoucnost slovenské strategické komunikace

Strategická komunikace na Slovensku dlouhodobě čelí výzvám jako je nízká důvěra veřejnosti, náchylnost Slováků ke konspiračnímu myšlení, ale také škodlivý vliv zahraničních aktérů, hlavně ze strany Ruska. Největší aktuální výzvou je však otázka její samotné existence. Po převzetí moci vládou Roberta Fica není jisté, co ze struktury strategické komunikace zůstane. V tomto bodě by mělo být prioritou zabránit rozpadu stávajících strategických komunikačních kapacit, které se dlouhá léta budovaly, nebo jejich podřízení politickým zájmům.

 

Shoda bez koordinace: Výzvy české strategické komunikace

Regional Security Program //Natália Tkáčová, Prague Security Studies Institute/14 Dec 2023

Shoda bez koordinace: Výzvy české strategické komunikace

V době rychlých změn hraje strategická komunikace státu zásadní roli, a v posledních letech také v důsledků sledu krizových událostí, ztráty důvěry ve stát a vlivu zahraničních aktérů. Zatímco pozitivní shoda o důležitosti strategické komunikace napříč spektrem zúčastněných stran existuje, právní a institucionální rámec zatím postrádá koordinaci, zdroje a národní koncepční dokument. Vláda, a to včetně civilní části státních služeb, prokázala v tomto směru značné úsilí, včetně zřizování oddělení strategické komunikace a různých informačních kampaní. I přesto přetrvávají problémy spojené s nedostatečnou integrací a spoléhání se spíše na reaktivní strategie bojující proti zranitelnosti vůči domácím i zahraničním vlivům. Vláda se s efektivní komunikací potýkala během různých krizí, a to zejména při událostech jako pandemie COVID-19, válka na Ukrajině a související energetická krize. Tyto případy nám ukázaly nedostatky ve vládní koordinaci a zdůraznily naléhavou potřebu soudržnější strategie. Přestože existují překážky, shoda, zapojení občanské společnosti a inovativní přístupy naznačují potenciál pro budoucí rozvoj strategické komunikace.