News

Prague Security Studies Institute Vacancy Announcement: Communications Manager

The Prague Security Studies Institute is looking for a Communications Manager to implement and further enhance the Institute's communications strategy to ensure proper visibility and outreach of PSSI's programmatic activities.

Prague Security Studies Institute Vacancy Announcement: Office Manager

The Prague Security Studies Institute is looking for an Office Manager to join its existing team.

signal-2023-11-23-122510_002

On Nov 22, 2023, the Korean Academy of Space Security (KASS) organized its 1st International Symposium on Space Security, entitled “Space Security in the New Space Era: Technology, Policy, and Cooperation”. PSSI’s Managing Director, Dr. Jana Robinson, delivered keynote address, focusing on “Partnerships in the New Space Race”. 

10733_zatim-jednotni

V březnu 2023 think‑tank GLOBSEC uskutečnil rozsáhlý průzkum napříč zeměmi střední a východní Evropy. Účelem průzkumu bylo zmapování kolektivní společenské postoje a pohledy na širokou škálu zásadních témat geopolitického významu, včetně Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO), stejně jako probíhající válku na Ukrajině. Průzkum navíc zkoumal názory veřejnosti na zdravotní péči a další klíčové otázky. 

 

Nury Turkel lecture (1)

On October 18, 2023, Prague Security Studies Institute organized Nury Turkel's in-person guest lecture titled "Uyghur Genocide: Sanctioning PRC Forced Labour Practices".

Jakub Pražák

The Prague Security Studies Institute is pleased to announce its first graduate of the William P. Clark Ph.D. Scholarship in Space Security. Jakub Pražák, a dedicated research fellow and a former member of the PSSI Space Security Team, has successfully completed his extensive four-year Ph.D. program at Charles University.

disinformation as a business

The Prague Security Studies Institute (PSSI) has analyzed the financial background of disinformation in the Czech Republic since 2020. Research on disinformation usually focuses on its content, but often overlooks the financial aspects and the variety of motivations behind the spread of disinformation. Knowledge concerning these aspects is crucial for employing effective tools for countering disinformation and building a healthy information space with resilient audiences. The present report demonstrates that disinformation can be a financially profitable business and defunding should be explored as a counter-strategy to malign information activities.

dezinformace jako byznys

Prague Security Studies Institute (PSSI) analyzuje finanční pozadí dezinformací v České republice od roku 2020. Výzkum v oblasti dezinformací se obvykle zaměřuje na jejich obsah, často však přehlíží jejich finanční aspekty a rozmanitost motivací pro šíření dezinformací. Znalost těchto aspektů je klíčová pro výběr účinných nástrojů na potírání dezinformací a pro budování zdravého informačního prostoru s odolným publikem. Tato analýza dokazuje, že dezinformace mohou být ziskový byznys a demonetizace by se měla přezkoumat jako protistrategie k škodlivým informačním aktivitám.