Doporučení pro účinné sankce proti Ruské federaci

RUSI/PSSI / 12 May 2023

Od února 2022 Evropská unie úspěšně zavedla deset balíčků sankcí proti Ruské federaci s cílem omezit financování a zajišťování zdrojů pro její vojenské kapacity. Pro zajištění účinného sankčního režimu je zásadní vyhodnocovat výsledky, kterých členské státy dosáhly při provádění těchto sankcí, aby byl dosažen jejich maximální dopad. S tímto účelem byla založena síť organizací pro analýzu a monitorování evropských sankcí a nezákonného financování SIFMANet, ktorou súčasťou je aj Prague Security Studies Institute.

Na základě analýz v jednotlivých zemích SIFMANet zpracoval soubor doporučení, jejichž realizace umožní překonat identifikované výzvy v implementaci a tím zvýšit účinnost restriktivních opatření proti Rusku.