Nejen Huawei: Čínské firmy a naše bezpečnost

Petr Lang, Tomáš Koutský, Ondřej Černý / 19 Jul 2020

Pokud chceme být zemí budoucnosti založenou na využití moderních technologií, musíme si uvědomovat komplexní rizika spojená s jejich užíváním. Naše aktuální studie se v tomto kontextu zaměřuje především na čínské technologické firmy, které české či spojenecké instituce vyhodnotily jako potenciálně rizikové s ohledem na národní bezpečnost. 

Mediálně nejviditelnější Huawei totiž není jedinou potenciální hrozbou. Cílem studie je poukázat na koncept tzv. netechnických rizik spojených s dodavateli ICT produktů, popsat konkrétní kroky, které ke snížení těchto rizik podnikly státní instituce v ČR a ve spojeneckých zemích, uvést příklady využívání technologií čínských firem, které byly v ČR nebo ve spojeneckých zemí označeny za hrozbu pro národní bezpečnost a navrhnout doporučení, jak zvýšit obecné povědomí o těchto rizicích.