České prezidentské volby v online prostoru (1. kolo)

Natália Tkáčová, Kristína Šefčíková / 28 Jan 2023

Prague Security Studies Institute (PSSI) v rámci projektu „České volby v éře dezinformací: Prezidentské volby 2023“ monitoroval veřejnou online debatu o prezidentských volbách a jednotlivých kandidátech od října 2022 do prvního kola voleb, které se konalo 13. a 14. ledna 2023.
 
 
 
 Konkrétně jsme analyzovali komunikaci samotných kandidátů na jejich Facebookových profilech a jak se k nim vyjadřovaly jiné politické strany a jejich lídři. Tuto analýzu doplňoval monitoring debaty o kandidátech na webech známých šířením dezinformací. Poslední sledovanou kategorií byla mainstreamová média s cílem odhalit pronikání manipulativních narativů z okrajových platforem do politického mainstreamu. 
 
V rámci našeho monitoringu jsme nezachytili jasně koordinovanou dezinformační kampaň, ať už domácími nebo zahraničními aktéry. Patrné byly hlavně pokusy očerňovat kandidáty na základě častého zveličování a manipulace jejich minulosti. Pozitivním vývojem byla ve srovnání s předchozími volbami větší aktivita médií v oblasti takzvaného ověřování informací v reálném čase. Určitý pozitivní vývoj bylo vidět i ve větším využití strategií prebunkingu a debunkingu ze strany určitých kandidátů. Stále ale byly přítomny pokusy o zpochybňování demokratického procesu voleb ve spojení se schvalováním kandidátů Ministerstvem vnitra. Také bylo patrné nižší povědomí české společnosti o pravomocích prezidenta.

Potvrdilo se také dlouhodobější pozorování, že narativy šířené okrajovými platformami ve větší míře nepronikají do mainstreamu. Problémem však je, když je ve své komunikaci nebo kampani využívají političtí aktéři, čímž je postupně přetahují do politického mainstreamu a získávají na nich politické body. To platilo v případě protivládních narativů nebo právě témat zapojení do války na Ukrajině. V tomto směru nejvíce sloužil Facebook, který je stále nejpoužívanější sociální sítí v České republice a zároveň i nejvyužívanější šiřiteli dezinformací.