PSSI Perspective #25: České prezidentské volby v online prostoru: listopad 2022

Natália Tkáčová, Kristína Šefčíková / 21 Dec 2022

Prague Security Studies Institute (PSSI) v  rámci projektu „České volby v  éře dezinformací: prezidentské volby 2023“ monitoruje veřejnou online debatu o prezidentských volbách a jednotlivých kandidátech. Tato měsíční zpráva se věnuje monitoringu z listopadu 2022, který zahrnoval 100 příspěvků s největším počtem interakcí na Facebooku ze strany prezidentských kandidátů, politických stran a jejich lídrů. Doplňuje jej analýza online debaty o kandidátech na webech známých šířením dezinformací a z mainstreamových médií, zaměřena na pronikání manipulativních narativů z okrajových platforem do politického mainstreamu.

Přestože se minulost kandidátů původně rýsovala jako velké téma těchto voleb, v listopadové online debatě nefigurovalo nijak výrazně s výjimkou komunikace Danuše Nerudové. O ní se spolu s Andrejem Babišem a  Petrem Pavlem píše ve třech ze čtyř sledovaných kategoriích nejvíce, přičemž tito dva kandidáti zahájili spíše pozitivně laděnou kampaň ve světle vyzdvihování svých vlastností pro místo prezidenta místo vzájemného očerňování. Do popředí se dostává téma současné energetické krize, ať už jako rozebírání jejího řešení v případě Pavla, nebo jako nástroj kritiky vlády v případě Babiše. Celkově během sledovaného období největší pozornost poutal právě Andrej Babiš, který zahájil poměrně rozsáhlou aktivní kampaň. Ve srovnání s předchozím měsícem více pozornosti přitáhla Danuše Nerudová, zatímco o Petru Pavlovi se psalo o něco méně. Ostatní kandidáti zatím stále zůstávají v pozadí. V následujícím měsíci lze očekávat větší konsolidaci předvolební debaty, jelikož koncem listopadu bylo oznámených 9 kandidátů, které Ministerstvo vnitra oficiálně připustilo k volbám.