Dezinformační narativy o válce na Ukrajině v ČR a ve střední Evropě

Petr Jan Vinš / 28 Nov 2022

Dezinformace kolem války na Ukrajině jsou součástí hybridního působení Ruské federace. Předkládaná zpráva analyzuje na základě monitoring v ČR i v dalších zemích střední a východní Evropy dezinformační narativy z období červen – říjen 2022, vyhodnocuje jejich trendy a dává konkrétní komunikační doporučení.

Válka na Ukrajině od února tohoto roku zásadně formuje veřejný společenský diskurz i politickou debatu v naší zemi. Témata spojená s Ukrajinou jsou zásadním cílem dezinformačních akcí ruských a pro- ruských aktérů. Dezinformační média se snaží podávat falešný obrázek dění na frontě, podrývat ochotu
přijímat ukrajinské uprchlíky, narušovat politickou vůli k dodávkám zbraní a další pomoci Ukrajině a vyvolávat paniku z možné eskalace konfliktu, včetně jaderné eskalace.


Prague Security Studies Institute pracoval od června jako součást mezinárodního konsorcia třinácti organizací ze zemí střední a východní Evropy na pravidelném týdenním monitoringu a kvantitativním a kvalitativním vyhodnocování dezinformačních narativů se vztahem k Ukrajině. Předkládaná zpráva
shrnuje výsledky této pětiměsíční práce a dává konkrétní doporučení pro možnou strategickou komunikaci, která těmto dezinformacím může čelit.