PSSI Perspectives #34: Obchod so strachom na Slovensku

Kristína Šefčíková, Natália Tkáčová, Prague Security Studies Institute / 31 May 2024

Slovenský informačný priestor je čoraz viac zaplavovaný dezinformáciami a manipuláciami. Veľkou motiváciou pre šírenie problematického obsahu môže byť vidina zisku. V tejto súvislosti sa často používa aj označenie obchod so strachom. Obchodníci so strachom sa vo svojej komunikácii spoliehajú na dezinformácie, ktoré v ľuďoch vyvolávajú silné emócie ako strach alebo nenávisť. Tieto praktiky využívajú ako skratku k čo najväčšej pozornosti – klikom –, a čo je hlavné, peniazom. Ich ciele sú ale často spojené s politickými ambíciami a túžbou po pozornosti.

Dezinformácie takto v kariére napomohli mnohým aktuálnym verejným funkcionárom, ktorí svoje volebné kampane a popularitu postavili na šírení populárnych dezinformácií alebo podpore ich šíriteľov. Politici, vrátane členov vlády, vystupujú v alternatívnych médiách známych šírením dezinformácií alebo až extrémistických postojov. Týmto problematickým zdrojom informácií tak dodávajú legitimitu, zvyšujú im sledovanosť a tým pádom aj zisk.
 
Viac o taktikách slovenských obchodníkov so strachom nájdete v novej PSSI Perspective.
 
 
Podporené Open Information Partnership