Dezinformace jako byznys: Byznys modely české dezinformační scény

Natália Tkáčová, Kristína Šefčíková / 28 Sep 2023

Prague Security Studies Institute (PSSI) analyzuje finanční pozadí dezinformací v České republice od roku 2020. Výzkum v oblasti dezinformací se obvykle zaměřuje na jejich obsah, často však přehlíží jejich finanční aspekty a rozmanitost motivací pro šíření dezinformací. Znalost těchto aspektů je klíčová pro výběr účinných nástrojů na potírání dezinformací a pro budování zdravého informačního prostoru s odolným publikem. Tato analýza dokazuje, že dezinformace mohou být ziskový byznys a demonetizace by se měla přezkoumat jako protistrategie k škodlivým informačním aktivitám.

Analýza je založena na originálním výzkumu a metodologii PSSI a zaměřuje se na financování webů šířících dezinformace v České republice. Analýza nejprve mapuje zdroje financování těchto webových stránek. V tomto ohledu vystupují dobrovolné příspěvky čtenářů a příjmy z reklamy jako hlavní zdroje generování příjmů a jejich fungování je dále podrobně prozkoumáno. V případech s dostupnými potřebnými daty analýza také uvádí odhady příjmů těchto webových stránek v konkrétních číslech, aby ilustrovala potenciál monetizace dezinformací.

Na základě těchto dat analýza pokračuje k identifikaci čtyř byznys modelů českého dezinformačního prostředí: Kazatelé, Obchodníci, Léčitelé a Ezoterici. Tyto byznys modely ilustrují různé motivace pro šíření dezinformací, od ideologických po finanční. Pomáhají také pochopit modus operandi českých webů šířících dezinformace a mohou sloužit jako pomůcka pro výběr správné strategie k omezení jejich škodlivých aktivit. Závěr pak poskytuje praktická doporučení k tomu, jak prozkoumat demonetizaci jako jednou ze strategií proti šíření dezinformací.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Visegrad Insight, Res Publica Foundation a podpořen programem Česko-polské fórum Ministerstva zahraničních věcí České republiky.