European Green Deal in the Czech Online Information Space

Zelená dohoda pro Evropu se stává významným tématem na české dezinformační scéně jako jedna z linií kritiky Evropské unie. Výzkumníci PSSI monitorovali weby známé šířením dezinformací a způsob, jakým přistupovaly k tématu Zelené dohody a klimatické změny před českými parlamentními volbami 2021 a jaké změny nastaly v jejich přístupu po volbách.

Cílem výzkumu bylo zmapovat, jak tyto weby vnímaly Zelenou dohodu pro Evropu, nakolik se snažily aktivně vstupovat do debaty kolem tohoto tématu a jak se v této souvislosti vyjadřovaly k jednotlivým politickým stranám.
 
 
 

Related