Countering Green Deal-Related Disinformation in the Czech Republic

Zelená dohoda pro Evropu se stává významným tématem na české dezinformační scéně jako jedna z linií kritiky Evropské unie. Výzkumníci Prague Security Studies Institute (PSSI) monitorovali weby známé šířením dezinformací a způsob, jakým přistupovaly k tématu Zelené dohody a klimatické změny před českými parlamentními volbami 2021 a jaké změny nastaly v jejich přístupu po volbách.

Cílem výzkumu bylo zmapovat, jak tyto weby vnímaly Zelenou dohodu pro Evropu, nakolik se snažily aktivně vstupovat do debaty kolem tohoto tématu, a jak se v této souvislosti vyjadřovaly k  jednotlivým politickým stranám.
V rámci tohoto projektu PSSI a Zastoupení Evropské komise v ČR uspořádali debatu s názvem „Zelená dohoda pro Evropu na české dezinformační scéně: současná situace a doporučení pro budoucnost“, kde byla představena studie věnovaná tomuto tématu, a poté iniciována diskuze na výhledy do budoucnosti a doporučení pro českou politickou reprezentaci.