PSSI Perspective #29: (Zatím) jednotní: Co spojuje a rozděluje českou společnost

 
 

6 Nov 2023/PSSI

V březnu 2023 think‑tank GLOBSEC uskutečnil rozsáhlý průzkum napříč zeměmi střední a východní Evropy. Účelem průzkumu bylo zmapování kolektivní společenské postoje a pohledy na širokou škálu zásadních témat geopolitického významu, včetně Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO), stejně jako probíhající válku na Ukrajině. Průzkum navíc zkoumal názory veřejnosti na zdravotní péči a další klíčové otázky. 

 

Obecně lze říci, že Česko je v rámci regionu střední a východní Evropy nejvíce prodemokratickou, pro‑západní zemí, s vysokou podporou NATO, nebo i Ukrajiny, což se odrazilo i ve výsledcích parlamentních i prezidentských voleb v posledních letech. Češi také v rámci zkoumaného regionu vykazují vysokou míru odolnosti vůči manipulativním narativům, zejména těm, které jsou spojeny s hodnotami a demokratickými principy. Přesto se Česká republika nadále potýká s určitými výzvami, které v budoucnu mohou ohrozit její jednotnost.

 

Publikaci naleznete zde.