Veřejná diskuze: Důsledky Vrbětic - jak reagovat na stupňování hybridního působení

 
 

21 May 2021, 14:00 CET

PSSI ZOOM

V pátek, 21. května 2021, Prague Security Studies Institute (PSSI) pořádal veřejnou online debatu na téma “Důsledky Vrbětic - jak reagovat na stupňování hybridního působení”. Záznam debaty je k dispozici online.

Moderátorka:            Jana Robinson, výkonná ředitelka, Prague Security Studies Institute 

Diskutující:                 Jan Havránek, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie,
Ministerstvo obrany
Martin Povejšil, náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální, Ministerstvo zahraničních věcí
Michael Romancov, politický geograf na Fakultě sociálních věd, Univerzita Karlova a Metropolitní univerzita Praha

 

19. dubna 2021 schválila vláda novou Národní strategii pro čelení hybridnímu působeníTato strategie má sloužit jako základ pro sestavení akčního plánu pro cílené, přiměřené reakce na toto asymetrické působení, které se značně přiostřuje díky současnému geopolitickému kontextu a dostupnosti nových technologií. Bez komplexního přístupu k hybridnímu působení hrozí narušení chodu naší společnosti, oslabování institucí a spojeneckých vazeb v rámci NATO a EU, snížení schopnosti státu bránit zájmy svých občanů a zvýšené riziko prosazení zájmů cizích mocností. 

Co jsou tyto hybridní operace a co je jejich účelem? Jak se proti nim chránit? Jaké jsou klíčové kroky při budování odolnosti proti hybridním hrozbám? Cílem této veřejné debaty bylo poskytnout lepší porozumění této problematice a podpořit vytváření politického rámce pro implementaci boje proti těmto nekonvenčním hrozbám. Záznam debaty je k dispozici níže.
 
 
Jan Havránek
Jan Havránek je náměstkem pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR. Během své kariéry prošel řadou vysokých funkcí na Ministerstvu obrany a zastupoval ČR v NATO. V minulosti také vykonával poradenskou činnost pro Senát PČR a působil v neziskových organizacích Asociace pro mezinárodní otázky a Prague Security Studies Institute. Pan Havránek absolvoval množství odborných stáží v zahraničí a vystudoval Tufts University ve Spojených státech a Fakultu sociálních věd UK.
 
Martin Povejšil
PhDr. Martin Povejšil od roku 2018 působí jako náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální Ministerstva zahraničních věcí ČR. V minulosti zastával řadu významných funkcí na MZV ČR a působil také jako velvyslanec v Chile, Španělsku a jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR při NATO a EU. Martin Povejšil vystudoval angličtinu a španělštinu na FF Univerzity Palackého v Olomouci. 
 
Michael Romancov
Dr. Michael Romancov je politický geograf se zaměřením na Rusko působící na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK